obchodná spoločnosť
pre distribuciu
tovaru spoločností
Hľadať Užívateľ Menu
Registrácia Obch. podmienky
Váš košík je zatiaľ prázdny

Zmena názvu spoločnosti

Vážení zákazníci,
rádi by sme Vás informovali, že společnost rymel trade s.r.o. organizačná zložka na základe kúpnej zmluvy, k 1. 12. 2018 zmenila majiteľa spoločnosti.

Od 1. 12. 2018 bude platná aj zmena názvu spoločnosti rymel trade s.r.o. organizačná zložka, a spoločnosť bude i naďalej plne funkčná pod novým obchodným menom:

Dominika Kmecová - OASIS SK

Od 1. 12. 2018 sú platné tieto fakturačné a doručovacie údaje:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Dominika Kmecová – OASIS SK
Dostojevského 3313/12
058 01 Poprad, Slovensko
IČO: 51984709 , DIČ: 1081091319 , IČ DPH: SK1081091319
zapsaná v: OU-RK-OZP-2018/008525-3 č.živ.registra 570-15671

Prevádzka a fakturačná adresa:

Dominika Kmecová – OASIS SK (prechádza z rymel trade s.r.o.)
Strojnícka 2434/1
080 06 Prešov – Ľubotice, Slovensko        
telefon:  +421 949 555 466
e-mail: info@oasissk.sk
web: www.oasissk.sk

bankové spojenie ostáva nezmenené  (prechádza z rymel trade s.r.o.)
Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK61 8330 0000 0026 0065 5325
č. účtu: 2600655325/8330

Spoločnost Dominika Kmecová – OASIS SK , prevzala všetky obchodné zvyklosti, platné adresáre zákazníkov, vrátane aktuálnych  záväzkov a pohľadávok.

Aj naďalej ostanú plne funkčné všetky kontakty zo spoločnosti rymel trade s.r.o. organizačná zložka, takže se Vaše dotazy alebo objednávky dostanú tam, kde majú a budu vybavené.

Na prípadné dotazy Vám radi odpovieme.

Ďakujeme za Vašu obchodnú priazeň a budeme se tešit aj na dalšiu spoluprácu.

Ing. Dominika Kmecová

Naš tovar